Psychologické poradenstvo - Cenník

Mám privátnu prax, pričom nemám podpísanú zmluvu so žiadnou zo zdravotných poisťovní. Všetky služby si hradí klient sám podľa cenníka v plnej výške. Platba sa uskutočňuje po ukončení stretnutia v hotovosti alebo prevodom na účet. Nepotrebujete žiadne doporučenie alebo výmenný lístok od ambulantného lekára.

Individuálne stretnutie

€701x sedenie
€701x sedenie
 • Konzultačná hodina
   50 minút 
 •  FORMA PLATBY : 
 • V HOTOVOSTI - platba po ukončení stretnutia.
 • alebo
 • Platba vopred na účet:
  Tatra banka, č.ú.: 2947460180/1100
  IBAN: SK8511000000002947460180
 • Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia. Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte.
 • Cena a platba za ďalšie konzultácie sa dohadujú individuálne.

Párové stretnutie

€901x sedenie
€901x sedenie
 • Konzultačná hodina
   60 minút 
 •  FORMA PLATBY : 
 • V HOTOVOSTI - platba po ukončení stretnutia.
 • alebo
 • Platba vopred na účet:
  Tatra banka, č.ú.: 2947460180/1100
  IBAN: SK8511000000002947460180
 • Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia. Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte.
 • Cena a platba za ďalšie konzultácie sa dohadujú individuálne.

ONLINE individual

€701x sedenie
€701x sedenie
 • Online konzultácia pre jednotlivcov
   50 minút 
 •  MOŽNOSTI : 
 • - VIDEO HOVOR ( SKYPE / VIBER )
  - AUDIO HOVOR ( SKYPE / VIBER )
  - CHAT ( SKYPE / VIBER / GMAIL )
  - TEL.HOVOR ( volá klient )
  - SMS KOMUNIKÁCIA
 •  FORMA PLATBY : 
 • Platba vopred na účet:
  Tatra banka, č.ú.: 2947460180/1100
  IBAN: SK8511000000002947460180
 • Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia. Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte.

ONLINE pre páry

€901x sedenie
€901x sedenie
 • Online konzultácia pre páry
   60 minút 
 •  MOŽNOSTI : 
 • - VIDEO HOVOR ( SKYPE / VIBER )
  - AUDIO HOVOR ( SKYPE / VIBER )
  - CHAT ( SKYPE / VIBER / GMAIL )
  - TEL.HOVOR ( volá klient )
  - SMS KOMUNIKÁCIA
 •  FORMA PLATBY : 
 • Platba vopred na účet:
  Tatra banka, č.ú.: 2947460180/1100
  IBAN: SK8511000000002947460180
 • Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia. Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte.

Online poradenstvo

€551xA4 na @
€551xA4 na @
 •  KONZULTÁCIA CEZ EMAIL  
 • - POPIS PROBLÉMU V ROZSAHU 1xA4
  - ODPOVEĎ V ROZSAHU 1xA4 DO 3 DNÍ
 •  FORMA PLATBY : 
 • Platba vopred na účet:
  Tatra banka, č.ú.: 2947460180/1100
  IBAN: SK8511000000002947460180
 • Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum odoslania peňazí. Prijatie bude obratom potvrdené (email,sms) po pripísaní čiastky na účet.

Zmena / Zrušenie termínu

€0viac ako tri dni vopred
€0viac ako tri dni vopred
 •       BEZPLATNE      

  AVÍZO odoslané viac

  ako tri dni vopred
 •   50% z dohodnutej sumy  

  AVÍZO odoslané menej

  ako tri dni vopred
 •    100% z dohodnutej sumy   

  AVÍZO odoslané menej

  ako 30 hodin pred termínom

  Vikend sa nepočíta.
psycholog Bratislava

Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa môžete na mňa obrátiť: - úzkostné stavy, depresívne nálady .....

Viac

psycholog Bratislava

Párové stretnutia

Aké problémy sa najčastejšie riešia pri párovom stretnutí: - je pre Vás milostný cit to isté čo trápenie?.....

Viac

psycholog Bratislava

Online poradenstvo

Pociťujete potrebu riešenia problémov, ale máte svoje dôvody, prečo sa nestretávať osobne .....

Viac

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.