Psychologické poradenstvo - Cenník

Mám privátnu prax, pričom nemám podpísanú zmluvu so žiadnou zo zdravotných poisťovní. Všetky služby si hradí klient sám podľa cenníka v plnej výške. Platba sa uskutočňuje po ukončení stretnutia v hotovosti alebo prevodom na účet. Nepotrebujete žiadne doporučenie alebo výmenný lístok od ambulantného lekára.

Individuálne stretnutie

40Prvé sedenie
40Prvé sedenie
 • Konzultačná hodina v dlžke
   50 minút 
 • Cena za ďalšie sedenie je 50 €
 •  FORMA PLATBY : 
 • V HOTOVOSTI - platba po ukončení stretnutia.
 • alebo
 • PREVODOM na účet. Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte. Číslo účtu a IBAN sú uvedené na kontaktnej stránke.
 • Platby pre ďalšie sedenia sa dohadujú individuálne.

Párové stretnutie

€701x sedenie
€701x sedenie
 • Konzultačná hodina v dlžke
   50 minút 
 •  FORMA PLATBY : 
 • V HOTOVOSTI - platba po ukončení stretnutia.
 • alebo
 • PREVODOM na účet. Pre identifikáciu platby uvedte ako variabilný symbol (VS) dátum požadovaného termínu sedenia. Termín bude obratom potvrdený (email,sms) po pripísaní peňazí na účte. Číslo účtu a IBAN sú uvedené na kontaktnej stránke.
 • Platby pre ďalšie sedenia sa dohadujú individuálne.

Online poradenstvo

€351xA4 na @
€351xA4 na @
 • Komplexná odpoveď na E-mail (@)
   1xA4 
  odpoveď v rozsahu 1xA4
 • Konzultačná hodina v dlžke
   50 minút 
  pre SKYPE komunikáciu a Chat
 • Konzultačná hodina "SKYPE Chat"
   45,- € 
 • Konzultačná hodina "SKYPE komunikácia"  50,- € 
  HOVOR bez webkamery alebo VIDEOHOVOR
 •  FORMA PLATBY : 
 • Platba na bank. účet. Číslo účtu a IBAN sú uvedené na kontaktnej stránke.

Zmena / Zrušenie termínu

€0viac ako 3dni vopred
€0viac ako 3dni vopred
 •   1. BEZPLATNE !!!  

   viac 

   ako tri dni vopred 
 •  2. 50% z dohodnutej sumy 

   menej 

   ako tri dni vopred 
 •  3. 100% z dohodnutej sumy 

   24h a menej 

   pred sedením 
psycholog Bratislava

Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa môžete na mňa obrátiť: - úzkostné stavy, depresívne nálady .....

Viac

psycholog Bratislava

Párové stretnutia

Aké problémy sa najčastejšie riešia pri párovom stretnutí: - je pre Vás milostný cit to isté čo trápenie?.....

Viac

psycholog Bratislava

Online poradenstvo

Pociťujete potrebu riešenia problémov, ale máte svoje dôvody, prečo sa nestretávať osobne .....

Viac

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.