Online psychologické poradenstvo

Je tzv. dištančná forma psychologického poradenstva. Ľudia naň majú rôzne dôvody. Online poradenstvo sa realizuje formou konzultačných hodín v dlžke trvania 50 minút cez internetový rozhovor (s webkamerou lebo bez), prostrednictvom chatu alebo komplexnou písomnou odpoveďou na email.

  Výhody    Internet zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Online kontakt umožňuje konzultovať problémy a osobné témy z pohodlia Vášho domova alebo Vášho obľúbeného miesta s online prístupom. Oproti osobnej návšteve online poradenstvo šetrí Váš čas potrebný na dopravu a nezväzuje Vás miesto. Pri online poradenstve niekedy majú ľudia menší ostych a sú úprimnejší. Cez internet sa môžeme „stretnúť“ kedykoľvek, aj keď ste dlhodobo v zahraničí alebo na služobnej ceste. V prípade mailu alebo chatu Vás písaný text sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia.

Nevýhody  Osobným stretnutím sa medzi psychológom a klientom vytvára pomerne rýchlo jedinečný hlboký vzťah - stretnutie človeka s človekom. Niektorí psychoterapeuti sa domnievajú, že práve tento vzťah je jediným naozaj dlhodobo účinným faktorom terapie a motorom zmeny. Na osobnom stretnutí sa odohráva množstvo neverbálnych signálov a prejavov medzi psychológom a klientom. Tie odkazujú na dôležité informácie skryté za slovami, ktoré potom psychológ vyhodnocuje, pomenuváva, a ktoré sú účinným motorom v celom procese.

psycholog Bratislava

Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa môžete na mňa obrátiť: - úzkostné stavy, depresívne nálady .....

Viac

psycholog Bratislava

Párové stretnutia

Aké problémy sa najčastejšie riešia pri párovom stretnutí: - je pre Vás milostný cit to isté čo trápenie?.....

Viac

psycholog Bratislava

Online poradenstvo

Pociťujete potrebu riešenia problémov, ale máte svoje dôvody, prečo sa nestretávať osobne .....

Viac

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.