Psychologické poradenstvo - Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa
môžete na mňa obrátiť:
- neschopnosť nájsť si zmysel života
- neurotické obtiaže
- výchovné problémy s dieťaťom
- znížené sebavedomie, pocity menejcennosti

- problémy so zvládaním stresu
- problémy so sebaovládaním
- neschopnosť udržať si dlhodobý vzťah
- neschopnosť rozhodovať sa
- partnerské problémy
  /nevera, alkoholizmus.../

- problémy s ujasňovaním si životných hodnôt
- bolesť zo straty blízkeho
- traumatické zážitky z detstva
- problémy so spánkom
- spoluzávislosť - život so závislým
   partnerom,dieťaťom


Alebo nemusíte mať žiaden problém, len pociťujete potrebu sebapoznania a zlepšenia svojho duševného zdravia.

Na prvom stretnutí si preberieme Vaše aktuálne ťažkosti a budem sa Vás pýtať
na pozadie problémov. Samozrejme, budem rešpektovať Vašu hranicu zdieľania. Rovnako
Vás oboznámim s postupmi ako pracujem.

V prípade, že si navzájom budeme vyhovovať, môžeme si dohodnúť spôsob a výšku platby ako aj ciele našich stretnutí. Počet stretnutí je individuálny, závisí od našej dohody ako aj typu problémov, ktorým sa budeme chcieť venovať. Všeobecne však platí, že by ich malo byť aspoň desať. Témy našich stretnutí budete určovať vy. Mojou úlohou bude aktívne Vás počúvať, pochopiť Vás a ponúkať Vám nápomocný vzťah, v ktorom budeme spolu s Vami hľadať riešenie Vášho problému systémom „tu a teraz“ a objavovať vaše skryté zdravé zdroje.


Čas trvania a frekvencia individuálnych stretnutí: v trvaní 50 minút - zvyčajne jedenkrát do týždňa.
Ak by som mala pochybnosť, že Vám nebudem vedieť pomôcť, odporúčim Vám iného kolegu, kolegyňu.

psycholog Bratislava

Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa môžete na mňa obrátiť: - úzkostné stavy, depresívne nálady .....

Viac

psycholog Bratislava

Párové stretnutia

Aké problémy sa najčastejšie riešia pri párovom stretnutí: - je pre Vás milostný cit to isté čo trápenie?.....

Viac

psycholog Bratislava

Online poradenstvo

Pociťujete potrebu riešenia problémov, ale máte svoje dôvody, prečo sa nestretávať osobne .....

Viac

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.