Poradenský psychológ - O mne

Volám sa Andrea Čanigová. Nie som psychiater, lekár, som psychológ. Najpodstatnejší rozdiel medzi týmito dvoma profesiami spočíva v skutočnosti, že psychológ nemôže predpisovať lieky, tzv.psychofarmaká. Psychológ pracuje inými metódami a postupmi, ktoré možno v krajnom prípade kombinovať liekmi. Vyštudovala som odbor psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorú som ukončila v roku 1994 štátnou skúškou z klinickej psychológie. Po skončení vysokoškolského štúdia som pokračovala v práci na svojom odbornom raste účasťou na viacerých vzdelávaco-zážitkových aktivitách, ktorých absolvovanie je nevyhnutné pre psychologickú prax. Boli to predovšetkým semináre Inštitútu Virgínie Satirovej, ktorý sa orientuje na odovzdávanie psychologickej „múdrosti“ tejto veľkej rodinnej psychoterapeutky ako aj tzv. Bálintovské skupiny, ktoré sú orientované na supervíziu.

psycholog Bratislava

Psychoterapeutické vzdelanie som získavala najmä absolvovaním 3,5 ročného plateného vzdelávania v PCA /Person Centered Approach/ Inštitúte Ister, ktorý je akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou. Psychoterapeutický smer Carla Rogersa, zakladateľa humanistickej psychoterapie, nazvaný „Na klienta zameraný prístup“ je najviac blízky mojmu psychologickému zameraniu a mysleniu.

Vychádzam z presvedčenia, že rastový potenciál každého človeka sa uvoľňuje v určitom vzťahu s druhým človekom, pričom je dôraz na rešpektovaní jeho jedinečnosti. Carl Ransom Rogers, americký psycholog a psychoterapeut

Pracovala som vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako lektor Metodicko-pedagogického centra, ako školský psychológ na základnej škole, krátkodobo ako psychoterapeut na klinike s leukemickými pacientami, a napokon ako klinický psychológ a psychoterapeut v Centre pre liečbu drogových závislostí. Pôsobila som tiež ako súdny znalec v oblasti vývinovej psychológie. Občas som sa vyskytla na obrazovkách ako hosť do televíznych relácii /Raňajky s STV, Televízne noviny, Magazín pre ženy/ a viackrát som vystupovala v Slovenskom rozhlase k rôznym psychologickým témam. Prispievam do niektorých odborných aj publicistických magazínov. 13.rok som v sukromnej praxi v oblasti poradenskej psychologie.

Som zaregistrovaná v Slovenskej komore psychológov. Som takisto členkou Detského fondu SR. Samozrejmou zásadou mojej práce je absolútna diskrétnosť a dodržiavanie etického kódexu psychológa.
psycholog Bratislava Psychólog Bratislava Psycholog Bratislava psychólog Bratislava
psychólog bratislava psycholog Bratislava psychólog Bratislava psychólog bratislava
psycholog Bratislava

Individuálne stretnutia

S akými typmi problémov sa môžete na mňa obrátiť: - úzkostné stavy, depresívne nálady .....

Viac

psycholog Bratislava

Párové stretnutia

Aké problémy sa najčastejšie riešia pri párovom stretnutí: - je pre Vás milostný cit to isté čo trápenie?.....

Viac

psycholog Bratislava

Online poradenstvo

Pociťujete potrebu riešenia problémov, ale máte svoje dôvody, prečo sa nestretávať osobne .....

Viac

psycholog Bratislava 0902 292 525 Priamy kontakt na mobil

Prosím volajte: cez pracové dni od 8-19h, cez víkend sms.

Psychologické služby

Ponúkam:
- individuálne sedenie
- párové stretnutia
- psychologické poradenstvo
   cez skype, email
- psychologickú diagnostiku
- nácvik relaxácie

Som schopná pružne sa prispôsobiť klientovi v čase. Viac informácií nájdete na SLUŽBY.

Z vysielania RTVS .....

psycholog Bratislava

Záznam zo živého vysielania relácie DÁMSKY KLUB (15.05. 2015) - rozhovor s Mgr. Andreou Čanigovou
záznam na 55. min. 03. sec.

QR Code Kontakt

  psycholog Bratislava

Ako sa skontaktujeme? Podrobné
informácie na KONTAKT.